ΠΟΕΔΗΝ: Υπο αμφισβήτηση τα πτυχία 5.000 μόνιμων του δημοσίου


Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,  θα πρέπει να ξαναδώσουν εξετάσεις, σε χρόνο που δεν καθορίζεται επακριβώς, για να τους χορηγηθούν εκ νέου πτυχία. 

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (κυρίως τα Νοσοκομεία) προσλήφθηκαν από τις εν λόγω Ιδιωτικές  Σχολές και υπηρετούν σήμερα πάνω από 5.000 μόνιμοι υπάλληλοι (κυρίως Νοσηλευτικό προσωπικό). 

Συμμετείχαν σε Διαγωνισμούς προκήρυξης θέσεων προσωπικού του ΑΣΕΠ (Ανεξάρτητη Αρχή). 

Το ΑΣΕΠ στην υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες συνοδεύονταν με τα δικαιολογητικά, έκρινε έγκυρα και γνήσια τα πτυχία τους και την άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος. 

Με το βαθμό του πτυχίου τους (ήταν το κύριο προσόν διορισμού) κατατάχθηκαν στους επιτυχόντες των Διαγωνισμών και προσελήφθησαν. 

Τα πτυχία τους είναι εγκεκριμένα φέροντας σφραγίδες και υπογραφές από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κάθε Νομού. 

Ταυτόχρονα ελέχθη η γνησιότητά τους από τα Γραφεία Προσωπικού των Νοσοκομείων, διαβιβάζοντάς τα στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έλαβαν σχετικές επιστολές γνησιότητας. 

Οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχείων ή Περιφερειών επίσης έλεγξαν τα πτυχία και χορήγησαν άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος. 

Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προσκόμισαν στις Νομάρχες ή Περιφέρεις βεβαίωση ετήσιας πρακτικής άσκησης από Νοσοκομεία τα οποία επίσης έλεγξαν τα πτυχία. 

Σήμερα κατέχουν οργανικές θέσεις στα Νοσοκομεία και τις άλλες Μονάδες του ΕΣΥ. 

Πάνω από 3.000 υπάλληλοι των εν λόγω Σχολών χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα πτυχία για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (πανελλήνιες ή κατατακτήριες) για είσοδο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Πέτυχαν και φοίτησαν ή φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Με την κτήση των πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ  αιτήθηκαν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και πέτυχαν την μετάταξή τους σε ανώτερο κλάδο εντός της ίδιας της υπηρεσίας ή σε άλλες υπηρεσίες του ιδίου ή άλλου Φορέα. 

Μετατάχθηκαν με αποφάσεις των Υπηρεσιακών Οργάνων των Νοσοκομείων και σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Όπως τονιζει η ΠΟΕΔΗΝ «προξενεί εντύπωση γιατί προκαλείται αναστάτωση και τι εξυπηρετεί; 

Χρόνια μετά την κτήση των πτυχίων τους θα κληθούν, αν και  άριστοι Επαγγελματίες Υγείας, να δώσουν πτυχιακές εξετάσεις!!!» και συμπληρώνει «Με τη συμμετοχή τους στις πτυχιακές εξετάσεις αμφισβητείται η πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ ακόμη και εάν επιτύχουν, καθ’ ότι ο βαθμός ήταν τότε το κύριο προσόν διορισμού. Επίσης θα αμφισβητηθούν οι έως σήμερα υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές (μετατάξεις,  βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη και ωρίμαση κ.α.) Ως εκ τούτω η πτυχιακή εξεταστική διαδικασία δεν θα λύσει προβλήματα. Αντιθέτως θα αμφισβητήσει ευθέως την εγκυρότητα των προσλήψεων των εν λόγω υπαλλήλων στους Φορείς Υγείας και ειδικά στα  Νοσοκομεία.  Κινδυνεύουν τα Νοσοκομεία να χάσουν 5.000 υπαλλήλους από δικαστικές προσφυγές.  Ακόμη και με την ανακοίνωση του διαγωνισμού εγείρεται νομικά ζητήματα. Αυτό θα είναι η πλήρης κατάρρευσή τους. Σας καλούμε να εγκαταλείψετε τα εν λόγω επικίνδυνα σχέδια.» ολοκληρώνει η ΠΟΕΔΗΝ.Σχόλια