Νεολαία Τ.Κ. Αχλάδας: Απαλλαγμένοι από κάθε υποχρέωση δείχνουν τα Λιγνιτωρυχεία


Νεολαία Τ.Κ. Αχλάδας Απαλλαγμένοι από κάθε υποχρέωση δείχνουν τα Λιγνιτωρυχεία στην Τ.Κ. Αχλάδας.
Στο 2 στάδιο του διαγράμματος χρόνων συνήθους διαδικασίας απαλλοτρίωσης από τα 4(με 7 υποδιαιρούμενα σκέλη), βρίσκεται σήμερα η εταιρία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας. Πόσο όμως διατηρείται η νομιμότητα όλων των διαδικασιών και η διαφάνεια τους? καθώς φαίνεται να εξελίσσεται με ιλιγγιώδης γοργότητα η διαδικασία χωρίς αστοχίες και παρεμβολές, ενώ δεν συνάδουν με τις ημιτελείς υποχρεώσεις που αναπηδά, παραμερίζει και αγνοεί η εταιρία,(εξαιτίας της αίσθησης των προ τετελεσμένων γεγονότων..)Πόσο όμως ο κύριος του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων? Και κατά πόσο συμμορφώνεται σε αυτούς? Και σε τι βαθμό υπάρχει έλεγχος από τις εκάστοτε υπηρεσίες? Η έκταση του Ιδιωτικού Ορυχείου Αχλάδας είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την έκταση του Δημόσιου ορυχείου όταν ξεκίνησε, ενώ οι Κύριοι του έργου, επιλεκτικά χρησιμοποιούν τον όρο‘’Δημόσιο Ορυχείο’’ για ευνόητους λόγους…(ν΄ αντιμετωπίζονται δηλ. από το κράτος με όρους ίσους όπως και η Δ.Ε.Η. για κάθε δικαίωμα, ενώ στις υποχρεώσεις υπενθυμίζουν πως είναι ιδιώτες, προς αποποίηση αυτών),ωστόσο οι κάτοικοι παραμένουν εκτός του νόμου των πληττόμενων. Αναφέρονται στην ύπαρξη ΠΛΟΎΣΙΩΝ κοιτασμάτων λιγνίτη στην περιοχή του έργου, ενώ οι ίδιοι έχουν διαδώσει και αναφερθεί σε ‘’αραιά στρώματα, αποκαλούμενες φέτες ’’ λιγνίτη. Παρουσιάζουν ως βοηθητικά υποστηρικτικά έργα, οδούς προσπέλασης και εσωτερικό οδικό δίκτυο, ενώ μας εξαναγκάζουν να το χρησιμοποιούμε ως κεντρικό και κύριο οδικό άξονα, αφού έχουν αφανίσει τον δημόσιο. Ο Κύριος του έργου έχει την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ορισμού αρμόδιου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΏΝ ΟΡΩΝ και γνωστοποίησης του ονόματος στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ που δεν έχει τηρηθεί, καθώς και ούτε μια από τις ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΕΝΕΣ εκθέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες όπου θ΄ αναφέρουν επεξεργασμένα στοιχεία μετρήσεων και αναλύσεων, της ποιότητας νερού , υδατικού ισοζυγίου, των δονήσεων , επίπεδων θορύβου(όριο 65db(A)), τη μέτρηση ραδιενέργειας και εκπομπής ρύπων και επικινδύνων στερεών αποβλήτων. ΥΠΟΧΡΕΟ’ΥΤΑΙ την κατασκευή κατάλληλων διατάξεων(ειδικά φρεάτια)στην είσοδο και έξοδο του παλαιού ρέματος για τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων(ανά εξάμηνο), αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και υδατοδεξαμενές για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής ,ενώ δεν παραλείπεται η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ για συστηματική διαβροχή(κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) των κονιορτοπαραγωγών εστιών και διαρκείς μέριμνα για την κάλυψη τους και τον περιορισμό έκλυσης σκόνης, ενέργειες που ουδέ ποτέ τηρήθηκαν μέχρι σήμερα . Η ΥΠΟΧΡΕΟΎΣΑ επαρκείς σήμανση στα σημεία όπου εισέρχονται τα φορτηγά της εταιρίας που μεταφέρουν το τελικό προϊόν στον ΑΗΣ είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ, αφού δεν υπάρχει χάραξη του οδικού δικτύου(κατά προσέγγιση οδηγούμε), ούτε και φωτισμός(σε κανένα σημείο κατά μήκος του δρόμου –ορυχείου) κυρίως στην άκρως επικίνδυνη στροφή ,στη διακλάδωση του Αγίου Γεωργίου Μελίτης(εστία ατυχημάτων),καθώς δεν υφίστανται ούτε προστατεύτηκες μπάρες απαραίτητες για το σημείο, ενώ η λιγοστές πινακίδες είναι καλυμμένες με λάσπη από την διέλευση των φορτηγών καθώς οι εργολάβοι δεν συλλέγουν τις διαρροές του λιγνίτη από τα οχήματα μεταφοράς τους κατά μήκος της διαδρομής από το ορυχείο προς τους χώρους παράδοσης τους(αποτελεί υποχρέωση). Μεροληπτούν για τ΄ αναγκαία μέτρα όπου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να λάβουν για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής και την προσαρμογή του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Αγνοούν επιδεικτικά την υποχρέωση που έχουν(ενώ αποτελεί προϋπόθεση στους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν υπογράψει) της βιοαποκατάστασης του εδάφους σε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων και την θέση τους παίρνουν κρατήρες διαφόρων σχημάτων με δεδομένη την καταστροφή της καλλιεργήσιμης γης. Παραγκωνίζουν τις ακέραιες ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ απέναντι στους κατοίκους και το περιβάλλον και με οποιοδήποτε τρόπο προχωρούν στο επόμενο προσδοκώμενο στάδιο. Αποπροσανατολίζουν την τοπική κοινωνία, διασκορπίζοντας τον πανικό ενώ με ευστοχία δημιουργούν ανασφάλεια για το αύριο(σκόπιμες δηλώσεις για σύντομη επίταξη-κατάληψη οικισμού) . Με δόλιο τρόπο καθοδηγούν τους γηραιότερους, ανύποπτους , προς την κατεύθυνση που τους εξυπηρετεί για ταχύτερη υλοποίηση των στόχων τους. Προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα πως είναι απαραίτητη η ύπαρξη του ορυχείου για την τροφοδοσία της ΔΕΗ, όταν η ΔΕΗ μας έχει αποδείξει κατά το παρελθόν πως δεν θεωρεί τ΄ ορυχείο μοναδική πηγή τροφοδοσίας, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα επέλεγε να τροφοδοτείται με λιγνίτη από την Βουλγαρία-Τουρκία. Όταν λοιπόν η εταιρία αυτή δεν τηρεί στο ελάχιστο τους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι είναι διεθνώς επιβεβλημένοι, συνίσταται αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί ποινή που προβλέπεται από τα διοικητικά δικαστήρια, με επιβολή προστίμου προς συμμόρφωση, ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του έργου. Όταν η εταιρία αποδεικνύει έντονη υποβάθμιση ή καθ΄ υποτροπή πρόκλησης ρύπανσης, τότε προβλέπεται κατά νόμο η οριστική διακοπή της ρυπογόνου δραστηριότητας. Καιρός είναι να εφαρμοστεί ο νόμος όπως ορίζει και αρμόζει σ΄ αυτούς που δεν σέβονται και καταστρέφουν το περιβάλλον, τους ανθρώπους και το οικοσύστημα.
Νεολαία Τ.Κ. Αχλάδας

Σχόλια