Απόφαση Γαβρόγλου: Καταργούνται ή συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά


Υπογράφτηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η απόφαση, με την οποία από το επόμενο σχολικό έτος 2017-18:

Α. Καταργούνται
14 Δημοτικά και 29 Νηπιαγωγεία
Β. Συγχωνεύονται
11 Δημοτικά και 59 Νηπιαγωγεία
Γ. Υποβιβάζονται
43 Νηπιαγωγεια και 168 Δημοτικά Δ. Προάγονται 69 Νηπιαγωγεία και 118 Δημοτικά Ε.
Ιδρύονται 11 Νηπιαγωγεία και 6 Δημοτικά

Σχόλια