Από 3.000 έως 5.000 το πρόστιμο για τη χρήση ύδατος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια


Σύμφωνα με την με αριθμ. οικ.146896/17-10-2014/Β’2878) ΚΥΑ, απαγορεύεται η χρήση ύδατος από ρέματα, ποτάμια, γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση (αγροτική, ύδρευση, βιομηχανική κ.λ.π.), χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης ύδατος.


Στους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 3.000 έως 5.000

Πηγή: greveniotis.gr

Σχόλια