Επίσκεψη της επικεφαλής του Μετώπου Νίκης Ραχήλ Μακρή στο Δήμο Αριστοτέλη


Επίσκεψη της πρώην βουλευτή και επικεφαλή του Μετώπου Νίκης Ραχήλ Μακρή στο Δήμο Αριστοτέλη:
Σχόλια