Άχρηστα τα πτυχία των ΤΕΙ για τον πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας


Δε χρειάζεται πλέον να κουράζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τα συμφέροντα των μελών του, αφού υπάρχει στην ηγεσία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Ασημόπουλος Νικόλαος.

Ο κ. Ασημόπουλος Νικόλαος με πράξη (Φ.ΔΔ.1/8.10/1808) που έχει αντικείμενο τον διορισμό αναπληρωτή προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω69Φ46914Β-ΘΦΚ), με έμμεσο, πλην σαφή τρόπο, δήλωσε δημόσια και επίσημα μέσα από έγγραφο του ιδρύματος που ηγείται, ότι τα πτυχία που δίνει το ίδρυμά του και κατ’ επέκταση όλα τα ΤΕΙ της χώρας είναι σκουπίδια.
«Ο παραπάνω… είναι ο μοναδικός Μηχανικός πενταετούς φοίτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας»,επιχειρηματολογεί ο πρύτανης, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του τον οργανισμό της υπηρεσίας που λέει ρητά στο άρθρο 24§7: «Του αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών», όπως και το άρθρο 84 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
Αγώνες δεκαετιών αποφοίτων, σπουδαστών, καθηγητών και υπαλλήλων των ΤΕΙ πετάχτηκαν στα σκουπίδια από τον κύριο πρύτανη, ενώ εμπράκτως εξαπατώνται όλοι οι μαθητές που θα δηλώσουν ή θα επιτύχουν(;) σε σχολές των ΤΕΙ, αφού ούτε αυτός που τους μοιράζει πτυχία(;) δεν πιστεύει σ’ αυτά. Σημασία έχουν για τον κύριο Ασημόπουλο μόνο τα πενταετή, δηλαδή των πολυτεχνικών σχολών
Καμπουρίδης Χαράλαμπος
Υπάλληλος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Πηγή: fouit.gr

Σχόλια