Οι προτάσεις του Μετώπου Νίκης που τερματίζουν το ρουσφέτι, την οικογενειοκρατία και τους απαράδεκτους, αδιαφανείς διορισμούς Παππά στην Δημόσια Διοίκηση.Οι προτάσεις του Μετώπου Νίκης που τερματίζουν το ρουσφέτι, την οικογενειοκρατία και τους απαράδεκτους, αδιαφανείς διορισμούς Παππά στην Δημόσια Διοίκηση.


Σχόλια