Άμεσα θέλει να προχωρήσει στην αξιοποίηση του λιγνίτη του Αμυνταίου η ΔΕΗ, μετά την κατολίσθηση


Άμεσα προχωρούν οι εργασίες για την αξιοποίηση του λιγνίτη που παραμένει απολήψιμος από το Ορυχείο Αμυνταίου μετά την κατολίσθηση.
Όπως εξάλλου είχε ανακοινωθεί από την πρώτη στιγμή από τη ΔΕΗ, η καταστροφή δεν κατέστησε μη εκμεταλλεύσιμο το σύνολο του λιγνιτικού κοιτάσματος της περιοχής, ενώ μια ποσότητα είχε ήδη περισυλλεγεί και δεν καταστράφηκε με την κατολίσθηση. Εξ ου και η προσοχή της επιχείρησης είχε στραφεί, μεταξύ άλλων, στο πως θα μπορέσει να συνεχιστεί η τροφοδοσία των λιγνιτικών της μονάδων και από το λιγνίτη του Αμυνταίου.
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΔΕΗ αποφάσισε να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες για την εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 2,5 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου.
Για το σκοπό αυτό, στην τελευταία συνεδρίασή του, το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ ενέκρινε την ανάθεση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, στην εταιρεία «ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ», με εργολαβικό αντάλλαγμα 2.235.075 ευρώ.
Πηγή: energypress.gr

Σχόλια